Skip to main content

De drie kenmerken van Leeuwarden

Provinsjehûs origin Wonen in de voormalige watertoren aan de Groningerstraatweg in Leeuwarden is leven in de hoofdstad van de provincie Friesland. De stad heeft een oude historie die teruggaat tot de middeleeuwen. Eeuwenlang was het inwonertal – zoals bij de meeste steden – niet veel groter dan van een klein dorp. Gerekend moet worden in duizendtallen. Naar huidige begrippen een knus en overzichtelijk geheel. Gerechtsgebouw  

Leeuwarden onderscheidde zich van de overige tien Friese steden niet alleen doordat het bestuurscentrum was, waar het provinciebestuur zetelde en het (gerechts)Hof van Friesland gevestigd was, maar ook omdat de stad het economisch middelpunt van Friesland was.
Tot op heden zijn deze drie kenmerken aanwezig.

Hoe Leeuwarden zich ontwikkelde

Het Leeuwarden van nu is een stad van ongeveer 100.000 inwoners. Het heeft een historische binnenstad met tal van karakteristieke gebouwen, woonhuizen en grachten. Na 1870 heeft de stad zich naar alle kanten uitgebreid met woonwijken, industrieterreinen, recreatiegebieden en veel dienstverlenende bedrijven.
In dat kader paste ook de vestiging van nutsbedrijven, zoals in veel Nederlandse steden. Zo verscheen er een waterleidingbedrijf, een (steenkool)gasfabriek en twee watertorens.
Verdwenen zijn inmiddels de gasfabriek en de oudste watertoren.
De andere watertoren, gebouwd in de jaren ’20 aan de rand van de stad, is sinds 2012 een appartementencomplex.

Bijzonderheden

Achmeatoren

Leeuwarden heeft weliswaar geen universiteit, maar drie hogescholen zorgen voor grote aantallen studenten die het stadbeeld verlevendigen.
De stad is natuurlijk ook bekend als start en finish van de Elfsteden(schaats)tocht. De voetbalclub SC Cambuur speelde in het seizoen
2013-2014 in de eredivisie en sindsdien in de eerste divisie.

Sinds 1938 heeft Leeuwarden een heus vliegveld, ooit bedoeld voor de burgerluchtvaart, maar vanaf de Tweede Wereldoorlog in gebruik als militair vliegveld, waar de F-16 gevechtsvliegtuigen hun basis hebben en ook hun opvolgers de JSF toestellen gestationeerd worden. 
Een gerenommeerde schouwburg, een rijk geschakeerd verenigingsleven en sinds 2013 een splinternieuw Fries Museum vertegenwoordigen het culturele aspect van de hoofdstad. 
FriesMuseum
Industriële bedrijvigheid op grotere schaal is in de hoofdstad zwak vertegenwoordigd.
Een uitzondering hierop vormt FrieslandCampina Leeuwarden, een zuivelgigant van internationale allure.
De economische sector die in de stad rijkelijk aanwezig is, is die van de financiële dienstverlening. Concerns als de Aegon en Achmea zorgden voor veel werkgelegenheid. Automatisering heeft hier echter veel arbeidsplaatsen doen verdwijnen.Spijtig genoeg is aan de vooravond van het honderdjarig bestaan de Friesland Bank in 2012 zijn zelfstandigheid kwijtgeraakt en opgegaan in de Rabobank.

Wonen in de Watertoren

IMG 1236 Wettertoer

Wonen in de watertoren in Leeuwarden betekent wonen in een kleinschalig, historisch appartementencomplex dat bij buitenstaanders meestal nieuwsgierigheid oproept.

Wie zou hier – op deze locatie en in deze stad – niet willen wonen?

Johan G. Raven
05-04-2018.